GALLERIA

 

Näyttelytiloja on sisällä kolme hallia ja ulkona veistospuisto. Sisätilat: korkea ja valoisa hallitila (160 m²) ja ikkunaton, erityinen pylväshallitila (133 m²) sekä teatteritila (70 m² rakenteilla). Taiteilijat näyttelyihin valitsee näyttelytoimikunta taiteilijoiden hakemusten pohjalta. Haku on jatkuva. Näyttelyaika on yleensä yksi kalenterikuukausi. Hakemuksen tulee sisältää: ansioluettelo, vapaamuotoinen hakemus näyttelysuunnitelmineen ja 5-10 teoskuvaa, mistä ilmenee Antarekseen tarjottavan näyttelyn tyyppi. Tilasta perittävä vuokra on 4 €/ m². Antares pidättää 25 %:n myyntiprovision.

 

 

GALLERIA-TILOJEN

POHJAPIIRROKSET